Menu
Blog

Narodowy Dzień Mate w Argentynie 30.11

Narodowy Dzień Mate jest obchodzony w dniu 30 listopada w Argentynie, a po raz pierwszy odbył się w 2015 roku.

Dzień ten został ustanowiony przez Senat i Izbę Deputowanych w Argentynie w dniu 5 kwietnia, przyjęty w dniu 17 grudnia 2014 roku, ogłoszony w dniu 20 stycznia 2015 roku i opublikowany w Dzienniku Urzędowym  28 stycznia 2015 r.

Ustawa ta składa się z 4 artykułów, z których pierwszy otrzymuje brzmienie:

ARTYKUŁ 1 -  Dzień 30 listopada każdego roku ma być obchodzony jako Narodowy Dzień Mate, upamiętniający narodziny Andrés Guacurarí i Artigas, w celu wspierania naszych zwyczajów.

W dniu 30 listopada został ustalony Narodowy dzień mate dla upamiętnienia urodzin komandora Andresito Guazurarí guarani (1778-1821) . Był namiestnikiem największej prowincji Misiones od 1815 do 1819 roku,wspierał produkcję i dał wielki impuls do obrotu yerba mate.