Menu
Blog

Wzrost eksportu yerba mate w stosunku do 2017

Z naszych ostatnio zdobytych informacji wynika, że argentyński eksport wzrósł o 33,7 w stosunku do roku 2017, a konsumpcja na rynku argentyńskim się umocniła.

W okresie między styczniem a sierpniem yerba przeznaczona na rynek wewnętrzny w Argentynie była drugim już rekordem w ciągu pięciu ostatnich lat. W tym samym czasie eksport wzrósł do 33,7 % w porównaniu do pierwszych analogicznych miesięcy w 2017 roku. Dane zostały dostarczone przez Sekretarza Rządu Agrobiznesu Ministerstwa Produkcji i Pracy Narodu.

Według tych danych od stycznia do sierpnia yerba na rynek wewnętrzny osiągnęła 176 524,973 kg i jest to drugie miejsce na przestrzeni ostatnich pięciu lat. Przechodząc do eksportu, jak się mogą Państwo domyślać przy głównym rynku zbytu, jakim jest Syria rok 2016 był bardzo skomplikowany przez wojnę w tym rejonie. Ostatni rok pokazuje, że sprzedaż zaczyna wracać do normy. W roku 2018 ten pozytywny trend w miesiącach styczeń – sierpień wyniósł 29 751 324 kg i jest to wzrost o 33,7% w porównaniu do tego samego okresu w roku 2017.

Rynek wewnętrzny Argentyny przez wiele lat był ustabilizowany, jeśli chodzi o udział producentów yerba mate w sprzedaży. Z danych ekonomis.com.ar wynika, że spośród 10 firm, które dominują na rynku argentyńskim mając łącznie udział 76,6% z całego rynku, tylko jedna firma zwiększyła swoją pozycję o 1%

Las Marias jest przedsiębiorstwem, które zajmuje pierwsze miejsce w udziale na rynku wewnętrznym i to pomimo małego spadku o 1,6% do roku ubiegłego, nadal jest liderem z dużą przewagą.

Tak jak pisaliśmy wyżej tylko jedna firma w roku 2017 odnotowała większy wzrost i była to spółdzielnia Liebig ze swoją marką Playadito, którą znajdziecie u nas w sklepie. Wzrost wyniósł 1,5% z 10,3% udziału w rynku za rok 2016 do 11,7% w 2017 r. Według ekonomistów, żadna inna firma nie poszła tak bardzo do przodu w ciągu 12 miesięcy roku 2017.