Menu
Blog

Argetyńska yerba mate Rosamonte z certyfikatem Rainforest

Firma Hreñuk SA otrzymała znak Rainforest Alliance, który wspiera zrównoważone zarządzanie środowiskowe, społeczne oraz ekonomiczne przy produkcji. Obejmuje yerbe, która rośnię aż na 600 hektarach certyfikowanych plantacji. Jest pierwszą firmą w Argentynie zajmującą się yerbą, która uzyskała taki certyfikat. Na rynku mamy jedną yerbe Taragui Vitality z takim certyfikatem.

Niebawem takie opakowania zaczną się pojawiać na rynku w Argentynie, a także za jakiś czas w Europie. Uzyskane oznaczenie identyfikuje produkty, które zostały wykonane poprzez zrównoważone zarządzanie.

"Certyfikujemy całą produkcję herbaty luzem i w workach, a także własną produkcję yerba mate" - powiedział Rubén Henrikson, księgowy firmy. Jest to około 900 hektarów herbaty 
 i ponad 600 yerba mate, już skontrolowanych i certyfikowanych. Yerba Mate Rosamonte

Uzyskanie certyfikatu dla samej yerba mate było trudniejsze niż w przypadku uzyskania go dla herbaty, ponieważ segment yerby obejmuje także „łańcuch dostaw”, zbieranie suszenie 
 i oczywiście przechowywanie, gdzie yerba jest oddzielnie. Następnie mielenie i pakowanie tych partii jest również robione osobno – dodaje Henrikson.

Od uzyskania tego certyfikatu firma dąży do osiągnięcia większej sprzedaży na rynkach międzynarodowych, gdzie konsumenci są bardziej skłonni zapłacić za wartość dodaną wynikająca ze zrównoważonego produktu. 

Kryteria zrównoważonego rozwoju RAS

Na stronie internetowej Rainforest Alliance, jest informacje, że uzyskana pieczęć wskazuje, ze firma rolnicza, leśna lub turystyczna została skontrolowana w celu spełnienia określonych norm, które są wymagane, aby produkcja była zrównoważona środowiskowo, społecznie i ekonomicznie.

W przypadku certyfikowanego rolnictwa, gospodarstwa muszą spełniać kryteria ustalone przez Sustainable Agriculture Network (SAN), koalicję grup ochrony, która działa na rzecz promowania zrównoważonego rolnictwa. Standard SAN obejmuje trzy filary zrównoważonego rozwoju: społeczny, gospodarczy i środowiskowy. Gospodarstwa certyfikowane w Rainforest Alliance są poddawane regularnym audytom w celu sprawdzenia, czy rolnicy spełniają ogólne wytyczne standardu RAS, które wymagają ciągłego doskonalenia na ścieżce zrównoważonego rolnictwa.