Metody Płatności

 1. Opłacanie Zamówień i Dostawy
  1. Złożenie Zamówienia za pośrednictwem Serwisu jest możliwe wyłącznie za pośrednictwem formularza Zamówienia i rodzi obowiązek zapłaty wskazanej Ceny.
  2. Administrator udostępnia Użytkownikom następujące kanały płatności:
   1. płatności elektroniczne w postaci zautomatyzowanego przelewu bankowego PayPal ­– obsługiwanej przez Blue Media S.A. (agenta rozliczeniowego), z siedzibą w Sopocie przy ul. Powstańców Warszawy 6 oraz Przelewy24 obsługiwanej przez PayPro S.A. (agenta rozliczeniowego), z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, świadczącą usługę pośrednictwa finansowego w zakresie realizacji przelewów środków pieniężnych realizowanych na zlecenie Usługobiorcy od Partnera, z tytułu opłacania pochodzącego od Partnera Dokumentu, będącą w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144 poz. 1204) usługą świadczoną drogą elektroniczną.
   2. płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki;
   3. płatność gotówką przy odbiorze osobistym;
   4. płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy (18 1090 1766 0000 0001 3614 5544).
   5. płatność kartą płatniczą (dostępne rodzaje kart: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro)
  3. Zamówienie winno być opłacone z góry w pełnej wysokości, nie później niż w terminie 7 dni od jego złożenia. Zaksięgowanie środków na rachunku bankowym Administratora lub na jego subkoncie w ramach jednego z powyższych operatorów płatności, umożliwia weryfikację Zamówienia i złożenia Użytkownikowi oświadczenia o potwierdzeniu zawarcia Umowy końcowej.
  4. Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.
  5. Na okoliczność dokonanej zapłaty Administrator wystawi Użytkownikowi rachunek lub fakturę VAT i prześle ją w wersji elektronicznej, za pośrednictwem poczty elektronicznej, wraz z potwierdzeniem zawarcia Umowy końcowej.
  6. W przypadku, gdy doszłoby do rozwiązania lub wypowiedzenia Umowy końcowej, z dowolnej przyczyny, w tym także z tytułu braku Produktów objętych Zamówieniem na stanie magazynowym, a Użytkownik uiścił już należną Cenę, Umowę końcową traktuje się jak niebyłą, a Administrator jest obowiązany do zwrotu Użytkownikowi wszystkiego, co świadczył na rzecz Administratora. W przypadku gdy rozwiązanie lub wypowiedzenie wynika z okoliczności, za które winę ponosi Użytkownik, Administrator pomniejszy kwotę zwrotu o poniesione koszty w związku z obsługą Zamówienia, w szczególności prowizje dla operatorów płatności elektronicznych itp.
  7. Obowiązek zwrotu różnicy między Ceną Zamówienia a wartości realizowanego Zamówienia w trybie 4.6 obowiązuje także wtedy, gdy Użytkownik przyjmie ofertę Administratora obejmującą realizację Umowy końcowej w części, co do niektórych Produktów lub obejmującej inne Produkty, o całkowitej Cenie niższej niż pierwotna Cena Zamówienia.
  8. W Serwisie dostępne są następujące sposoby dostawy: przesyłka pocztowa, przesyłka pocztowa pobraniowa, przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa, Paczkomat InPost, odbiór osobisty dostępny pod adresem: ul. Tarnogórska 19 w Gliwicach.
  9. W każdym z powyższych przypadków maksymalny termin wysyłki Produktów do Użytkownika wynosi maksymalnie 7 dni od dnia zaksięgowania środków na koncie Administratora lub złożenia Zamówienia w przypadku wybrania płatności za pobraniem.
  10. W przypadku opcji odbioru osobistego termin gotowości Produktów do odebrania to maksymalnie 3 dni od dnia zaksięgowania środków na koncie Administratora lub złożenia Zamówienia w przypadku wybrania płatności za pobraniem.

Shopping Cart
Przewiń do góry